રાજસ્થાનના આ મંદિરમાં સાંજે જવા પર છે પ્રતિબંધ : જાણો કેમ

રાજસ્થાનના બાડમેરથી 30 કિલોમીટર એક નાનું ગામ છે કિરાડૂ. આ ગામમાં ેક મંદિર છે. આ ગામનું નામ આ મંદિરના નામથી જ પડ્યું છે. કહેવાય...

લેટેસ્ટ ન્યૂઝ

ગૅજેટ્સ