નવરાત્રીમાં દરેક દિવસનું મહત્વ : પ્રથમ નોરતા નું મહત્વ : જાણો વધુ

96
Loading...

તે નવદુર્ગા વચ્ચેની પ્રથમ દુર્ગા છે અને પ્રથમ નોરતું તેમને સમર્પિત છે. શૈલપુત્રી. “શૈલ” એટલે પર્વતો, અને “પુત્રી” એટલે પુત્રી. પર્વતો ના રાજા હિમાવાનના ની પુત્રી પાર્વતીને “શૈલાપુત્રી” કહેવામાં આવે છે. તેણીના બે હાથ એક ત્રિશૂળ અને એક બળદ દર્શાવે છે. તેનું વાહન બળદ હતું. તે પ્રકૃત્તિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.
 
આજનો વિચાર : જો આપણને આપણા પોતાના માટે સમય નથી તો આપણે વ્યસ્ત નહીં પણ અસ્તવ્યસ્ત છીએ.

તમને કદાચ ગમશે

Loading...