ભાર વિનાનું ભણતર: સ્કૂલ બેગનું વજન થશે હળવું, ધોરણ 1-2માં હોમવર્ક પર રોક

79
Loading...

School ‘ભાર વિનાના ભણતર’ની દિશામાં મહત્વનું પગલું

ભાર વિનાના ભણતરની વાત તો આપણે ઘણી સાંભળી છે, પણ તેનો અમલ લગભગ નથી થતો. બાળકોને અભ્યાસનું

જેટલું ટેન્શન રહે છે તેનાથી પણ વધારે તેમની સ્કૂલ બેગનું વજન હોય છે. પણ, હવે, કેન્દ્ર સરકારે બાળકોની સ્કૂલ બેગનું

વજન ઓછું કરવાની દિશામાં એક મહત્વનું પગલું ભર્યું છે. કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન મંત્રાલયે સ્કૂલના બાળકો માટે સ્કૂલ

બેગનું વજન નક્કી કર્યું છે. તેના માટે બધા રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોને ગાઈડલાઈન જારી કરવામાં આવી છે.

કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન મંત્રાલયે આપેલી ગાઈડલાઈન મુજબ ઘણી વસ્તુઓને સ્કૂલમાં લઈ જવાની પણ મનાઈ કરી દેવાઈ છે.

હોમવર્ક અને વિષયોને લઈને અપાયો આ નિર્દેશ

ગાઈડલાઈન મુજબ, ધોરણ 1 અને 2ના બાળકોને હોમવર્ક ન આપવું, ભાષા અને ગણિત વિષય ઉપરાંત ઘણા અન્ય

વિષય ન ભણાવવાનો નિર્દેશ અપાયો છે. તો 3થી પ ધોરણમાં ભાષા, ઈવીએસ અને ગણિત વિષયને એનસીઈઆરટી

દ્વારા ભણાવવાની વાત કહેવામાં આવી છે. તે ઉપરાંત નિશ્વિત કરાયેલા માપદંડ મુજબ કોઈ પ્રકારનો ભારે સમાન સ્કૂલ

બેગમાં ન લાવવાનો નિર્દેશ અપાયો છે. એ પણ સ્પષ્ટ કરાયું છે કે, સ્કૂલ મેનેજમેન્ટ વિદ્યાર્થીઓ તેને લઈને કોઈપણ પ્રકારનું દબાણ નહીં કરી શકે.

નિશ્વિત કરાયું સ્કૂલ બેગનું વજન

કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન મંત્રાલયે બાળકોની સ્કૂલ બેગનું વજન કેટલું હોવું જોઈએ તે માટે પણ નિયમ બનાવ્યા છે. જે

મુજબ ધોરણ 1 અને 2 માટે 1.5 કિલો વજન નિર્ધારિત કરાયું છે. તો ધોરણ 3થી 5 માટે 2થી 3 કિલો, ધોરણ 6 અને

7 માટે 4 કિલોગ્રામ, ધોરણ 8 અને 9 માટે 4.5 કિલોગ્રામ અને ધોરણ 10 માટે 5 કિલોગ્રામ વજન નક્કી કરવામાં આવ્યું છે.

ખાનગી સ્કૂલોનું શું?

કેન્દ્રીય માનવ સંસાધન મંત્રાલયના આ નિર્દેશ બાદ હવે સરકારી સ્કૂલોના બાળકોનો ભાર તો થોડો ઓછો થશે, પણ

ખાનગી સ્કૂલો નિર્ણયનો કેટલો અમલ કરે છે તે કહેવું મુશ્કેલ છે. ખાનગી સ્કૂલોમાં તો અસાઈમેન્ટ અને એવા અલગ-

અલગ બહાના હેઠળ બાળકો પર ભણતરનો એટલો બધો ભાર નાખવામાં આવે છે કે, બાળક આખો દિવસ ભણવામાં

પસાર કરે તો પણ સમય ઓછો પડે. વળી, ઘણી ખાનગી સ્કૂલોનું ભણતર પણ ઘણું નબળું હોય છે. એટલે, વાલીઓએ

ના છૂટકે પણ પોતાના બાળકોને ટ્યૂશન મોકલવા પડે છે. આ બાબતે પણ સરકારે ગંભીરતાથી વિચારવાની જરૂર છે

અને તો જ ભાર વિનાના ભણતરનો ઉદ્દેશ્ય હકીકતમાં પૂરો થઈ શકશે.

3Dમાં આવી રહી છે ફિલ્મ ‘ધ લાયન કિંગ’, આવો ક્યૂટ દેખાશે લિટલ સિમ્બા

તમને કદાચ ગમશે

Loading...