ચા કે કોફી? શું છે વધુ સારુ, ફાઇનલી આવી ગયો જવાબ

ચાના બંધાણીઓને કોફી ન ફાવે અને કોફી ચાહકોને ચા પસંદ ન પડે. તમે માનો કે ન માનો પણ ચા અને કોફીના ચાહકો હંમેશા આ શું બેસ્ટ છે તેના અંગે વિવાદ ચાલતો જ હોય છે. જોકે બંને પીણાંમાં કેફીનું તત્વ હોય છે અને જેના વધુ પ્રમાણથી ચોક્કસ નુકસાન થાય છે. પરંતુ પ્રમાણમાં લેવાથી બંનેના ફાયદા પણ છે. જેના કારણે બંને એકબીજાથી અલગ પડે છે. પણ તેમ છતા તમારા ફેવરીટ પ્રત્યેનો પૂર્વાગ્રહ એકબાજુ રાખીને જો તમારે જાણું હોય કે બંનેમાંથી શું વધુ સારુ છે તો તેનો જવાબ તમારી પાસે નહીં હોય પણ અહીં અમને તમને જણાવી દઈએ.

1દાંતોનું આરોગ્ય


આમ તો બંને પીણાં તમારા દાંતની સફેદી માટે શ્રાપરુપ જ છે. તેમ છતા બંનેમાથી કોણ વધુ નુકસાન કરે છે તો નિષ્ણાંતોના જણાવ્યા પ્રમાણે ચામાં રહેલ રંગદ્રવ્ય તમારા દાંતના ઉપરના પડને સૌથી વધુ નુકસાન કરે છે. તેથી જો દાંતની સુંદરતાની વાત કરવા માં આવે તો કોફી વિજેતા છે.

2ઊંઘ


જો ઊંઘની વાત કરવામાં આવે તો યુ.કે.ની સૂરે યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવેલ એક સંશોધન અભ્યાસમાં જાણવામાં મળ્યું કે એક કપ કોફી પીતા લોકો અને એક કપ ચા પીતા લોકોમાં ચા પીવાવાળાને રાત્રે વધુ સારી ઊંઘ આવે છે. જ્યારે કોફી પીતા લોકોને ઊંઘ આવતી નથી. તેથી આ મામલે ચા વિજેતા સાબિત થાય છે.

3હાર્ટ માટે શું વધુ સારુ


ચા અને કોફીના આશ્ચર્ય જનક આરોગ્ય વિષયક ફાયદા જોવા મળ્યા છે. જેમાં હૃદયને લગતું આરોગ્ય પણ એક છે. જોકે જ્યાં સુધી હૃદયના આરોગ્યની વાત આવે છે કોફી ચા કરતા વધુ ફાયદો કરે છે. પરંતુ તેનો મતલબ એવો નથી કે ચા નુકસાન કરે છે. ફાયદો કરે છે પણ ઓછો.