૮૦ % લોકો નથી જાણતા શું છે કોન્ડોમ ની સાઈડ ઇફેક્ટ્સ : જાણવા માટે ક્લિક કરો

 

કોન્ડોમના ઉપયોગથી અનોક્ષ ફાયદા થાય છે કે શું તે જાતીય રૂપે સંકળાયેલ રોગથી જોડાયેલ છે અથવા અનચાકે ગર્ભથી, હરેક સ્ત્રિથોમાં કોન્ડોમ અમારા ભાગીદારની સુરક્ષા કરે છે. પરંતુ કોન્ડોમના પણ કેટલાક જેવા સાઈડ ઇફેક્ટ્સ પણ છે તેમા લોકો સામાન્ય રીતે થોડા જ માહિતગાર હોય છે. કન્ડોમ ન માત્ર તમારી જાતજીને અસર કરે છે, પરંતુ તમે જાતિય બિમારીનો પણ શિકાર બનાવે છે

Excuses Guys Will Give to his woman For Not Wearing A Condom

પીડા અને એલર્જી

એવું જોવા મળ્યું છે કે સતત બે અઠવાડિયામાં કોન્ડોમનો ઉપયોગ કરીને યોનિની આંતરિક સ્તર અને ઝીલીમાં સંવેદનશીલતા ઓછી અથવા સમાપ્ત થાય છે. જેના કારણે સ્ત્રીઓના યૌનીથી ઉલટી થતાં કુદરતી લ્યુબ્રિકન્ટ (ચમકવાળું) દૃશ્યો સ્વયં સ્ભાકન ઓછુ થાય છે અથવા સંપૂર્ણ રીતે બંધ થઈ જાય છે. જેનું ચાલવું યોનિમાં ખરાસ અથવા સુખતા જોવા મળે છે જેના કારણે કોન્ડોમ વધુ વપરાશ માટે વરણો વીઓની સ્પર્શ કાતર (છુપાથી જ દુઃખ થાય) અસ્વસ્થતા, અસ્વસ્થતા અને ખજલી થવી સામાન્ય બાબત છે.

યોનિ ગ્રીવા માં કટ અથવા ઘા

કન્ડોમના વધુ ઉપયોગથી યોનિ ગ્રીવા માં કટવ અને ચિલન સાથે સાથે દુઃખદાયક ઘા પણ જોવામાં આવે છે. જે ચાલવાથી યોનિમાં સુજન આવે છે યોનિ માં સુજન સ્થિતિ માં જાતિના વંશીય ભાગમાં ફરી ઘાયલ થાય છે જેનાથી યોનિ માં ફરી ક્ષજ હરે થઈ જાય છે ઘણી વખત ઘાયલથી હાંહેરાપણું પણ થાય છે. જે સ્ત્રીઓને અસ્વસ્થ કરે છે, તેઓની ચિંતા નથી અને આ કારણે તેમને જનનાંગો અને ઋષિઓમાં ભયંકર સંક્રમણ ફેલાવવાની ખતરા થઈ શકે છે. જેનાથી યોનિમાર્ગ માં કેન્સર હોવાની જોખમ રહે છે.

લેટેક્સનું બનાવેલું કોન્ડોમ

લેટેક્સનું બનાવેલું કન્ડૉમ, તમે ગર્ભવણ અને જાતીય રોગના રોગોથી બચાવી શકો છો. મગજમાં આ ઍલર્જીનો સૌથી સામાન્ય કારણ છે અને જાતિ દરમિયાન સ્ત્રીની પ્રતિક્રિયા ઘટાડે છે, કારણ કે તેના ઉપયોગથી યોનિમાં સુખ અને તેજીમાં જોવા મળે છે. તેની સૌથી ખરાબ દુર્ભાવના છે, સ્ત્રી-પુરુષની જનનાંગો પર ગંભીર દમણ અથવા જાનલેવા આંચકા તરીકે દેખાય છે.

યોનિની પ્રતિરક્ષા સિસ્ટમ માટે નુકસાન

કુદરત દ્વારા જનનેંગ્સ પોતે પોતાની પ્રતિરક્ષાના જન્મજાત શક્તિ આપે છે પરંતુ જો સપ્તાહમાં વધુ કંદોમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, તો કોન્ડોમ યોનિની પ્રતિરક્ષા સિસ્ટમને નુકસાન પહોંચાડે છે. તેનો ઉપયોગથી યોનિની અમ્લીયી વાતાવરણમાં ઉથલ-પુથલ પેદા થાય છે

તમને કદાચ ગમશે